Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de Schutterij Eensgezindheid in Aerdt 1954

Zwart-wit foto van de Schutterij Eensgezindheid in Aerdt 1954. Het koningspaar was Fr. Burkhard en Th. Burkhard-van Valburg.