Collectie Gelderland

Klassenfoto van de Rooms Katholieke school te Beek ca. 1930

Klassenfoto van de Rooms Katholieke school te Beek circa 1930. Rechts mejuffrouw Dina Ketelaar en links mejuffrouw Christien Wevers. De foto is genomen bij de pastorie van Beek