Collectie Gelderland

Prent op papier van twee tekeningen ''t Huis Magerhorst' en ''t Dorp Duiven' in lijst circa 1742

Prent op papier van twee tekeningen ''t Huis Magerhorst' en ''t Dorp Duiven' in lijst circa 1742. Twee afbeeldingen onder elkaar. Boven 't Huis Magerhorst en onder een gezicht op 't Dorp Duiven. Ook nu nog staat De Magerhorst aan de Ploenstraat in Duiven. In het begin van de vijftiende eeuw wordt het huis genoemd als leen van de abdij van Elten. Het werd toen bewoond door de familie Mom. In 1661 wordt de Magerhorst gekocht door de familie van Pallandt, maar al in 1700 gaat het huis over aan een nieuwe bewoner. De ene bewoner volgt na de andere. In de negentiende eeuw breekt er brand uit, waarna de Magerhorst wordt verbouwd tot boerderij. In 1836 komt de Magerhorst in eigendom van de familie van Nispen tot Sevenaer, die meer en belangrijker goederen in deze streek bezit. Deze familie verpachtte het huis als boerderij. Rondom De Magerhorst bestaat een sage: In de buurt van kasteel Magerhorst in Duiven spookt het als de klokken met Kerstmis twaalf slagen slaan. Dan is er kans, dat men het gekletter van zwaarden hoort, zonder iets te zien. Het zijn de geesten van de Ploen en van de Magerhorst, die dan steeds de strijd aanbinden; een tweegevecht van spoken. Aan kasteel de Ploen, eens een machtige vesting, herinnert nu alleen nog de Ploenstraat, waaraan kasteel de Magerhorst staat. Vroeger woonden op beide kastelen vooraanstaande ridders uit Kleef. Het moet rond 1400 gebeurd zijn, dat beide kasteelheren ruzie met elkaar kregen en ze besloten hadden, om elkaar de eerste kerstdag met het zwaard te lijf te gaan. Wat de pastoor van Duiven ook probeerde, hij kon het gevecht niet verhinderen. Toen het uur van het duel gekomen was en de kerstklokken de nachtmis aankondigden, maakten beide ridders zich klaar voor de strijd. Ze vochten totdat de heer van de Magerhorst dood neer viel. De heer van de Ploen had de strijd wel gewonnen, maar veel plezier heeft hij er niet van gehad. Hij kwam zwaar gewond terug op zijn kasteel, dat kort daarna op raadselachtige wijze in vlammen opging. De geest van de Magerhorst had zich gewroken, wist men te vertellen. Nog vechten elk jaar beide geesten om de macht. (van wikipedia)