Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de eerste zeesleper die te water gaat bij scheepswerf De Hoop in Tolkamer in 1968

Zwart-wit foto van de eerste zeesleper die te water gaat bij scheepswerf De Hoop in Tolkamer in 1968. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1968. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.