Collectie Gelderland

Klassenfoto van de Rooms Katholieke school in Beek ca. 1930

Klassenfoto van de Rooms Katholieke school in Beek circa 1930. Links meester Jo Theunisse en rechts meester Hent Welling. De foto is genomen bij de pastorie van Beek.