Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de tewaterlating van de Finntrader bij scheepswerf De Hoop in Tolkamer in juni 1950

Zwart-wit foto van de tewaterlating van de Finntrader bij scheepswerf De Hoop in Tolkamer in juni 1950. Dit schip werd voor een Finse onderneming gebouwd . Het is het grootste schip dat ooit bij De Hoop werd gebouwd, waarbij voor de tewaterlating de scheepvaart op de Rijn tijdelijk werd stilgelegd. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans periode 1948-1958.