Collectie Gelderland

Schedel van een Tortel (Streptopelia decaocto) zonder datum of vindplaats ca. 1960-2000

Schedel van een Tortel (Streptopelia decaocto) zonder datum of vindplaats circa 1960-2000.