Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van een vendelhulde te Tolkamer ca. 1935

Zwart-wit foto (fotokaart) van een vendelhulde te Tolkamer circa 1935. Het is niet duidelijk ter gelegenheid waarvan de hulde wordt gebracht. De groep op de voorgrond staat met de rug naar de kade. Rechts in de hoek is Café Restaurant 'Rijnstroom' te zien. De datering is gebaseerd op de kleding die door de mensen op de foto gedragen wordt.