Collectie Gelderland

Afdrukvoorbeelden op papier van reclamemateriaal voor Pall Mall Export ca. 1975

Afdrukvoorbeelden op papier van reclamemateriaal voor Pall Mall Export circa 1975. Het betreft hier twee identieke afdrukvoorbeelden. In het midden staan zwevend en iets schuin 2 geopende pakjes Pall Mall export, één met en één zonder filter. Daarboven in zwarte letters de tekst 'rook met PLEZIER' in een cirkel van kleine rode balletjes. Links naast de pakjes de prijs fl. 1,-. Eronder de tekst 'Packed with Pleasure' met daarnaast twee tabaksblaadjes.