Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de oorlogsschade aan de steenfabriek de Kijfwaard te Pannerden in 1945.

Zwart-wit foto van de oorlogsschade aan de steenfabriek de Kijfwaard te Pannerden in 1945.