Collectie Gelderland

Beeld van hout voorstellende de Heilige Jozef ca 1875-1900

Beeld van hout voorstellende de Heilige Jozef uit circa 1875-1900. Jozef is gekleed in een lang gewaad, met in de rechterhand een vergulde lelie en in de linkerhand een sleep van de mantel.