Collectie Gelderland

Defence Medal 1939-1945 lint groen-zwart-oranje

Defence Medal 1939-1945 lint groen-zwart-oranje. Op de kopkant het ongekroonde hoofd van Koning George VI en de tekst: 'GEORGIVS VI D: G: BR: OMN: REX F: D: IND: IMP' wat staat voor: 'George VI, bij de gratie Gods, koning van alle Britten, verdediger van het geloof, keizer van India'. Op de keerzijde de Koninklijke Kroon die rust op een eikenboom geflankeerd door twee leeuwen met daaronder de woorden 'The Defence Medal' en bovenaan links het jaartal 1939 en rechts het jaartal 1945. De Defence Medal is uitgereikt aan mensen die niet aan het front gediend hadden waaronder mensen die gewerkt hebben op hoofdkwartieren, trainingsbases en vliegvelden maar ook aan leden van de Home Guard die dienst deden tussen 14 mei 1940 and 31 december 1944. De medaille werd ook toegekend aan mensen die niet operationele diensten hebben verricht in overzeese gebieden als Zuid-Afrika. De kleuren van het draaglint staan symbool voor de vijandige aanval. Het heldere oranje op het groen staan voor de Britse eilanden. De zwarte strepen staan voor duistere oorlogsjaren.