Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van het 40 jarig priesterschap van Pastoor Poodt in Herwen op 15 augustus 1962

Zwart-wit foto van het 40 jarig priesterschap van Pastoor Poodt in Herwen op 15 augustus 1962. Een groep bruidjes begeleidt hem naar de Kerk. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1962. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.