Collectie Gelderland

Certificaat door de Raad voor Accreditatie te Utrecht uitgereikt aan BAT Manufacturing op 18 februari 2010 voor de kwaliteit van het testlaboratorium

Certificaat door de Raad voor Accreditatie te Utrecht uitgereikt aan BAT Manufaturing met accreditatienummer L 252 verleend op 18 februari 2010 voor de kwaliteit van het testlaboratorium. Accreditatiecriteria NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. Hier hoort een gewaarmerkte bijlage bij. Voor het eerst uitgereikt op 18 februari 1998.