Collectie Gelderland

Kleurenfoto van de bailey-brug bij Tolkamer juni 2000

Kleurenfoto van de baily-brug bij Tolkamer, sterk genoeg om de zware wagens van de steenfabriek De Bijlandt te kunnen dragen. Hier heeft het water van de Bijland een open verbinding met het Bijlands Kanaal (de Rijn in de volksmond). Fotoalbum met de titel 'Handel & Wandel over Liemerse wegen in Beeld', een 'Fotoverslag van Fietsend langs oude Wegen en Pontjes' door Thea Welman, juni 2000.