Collectie Gelderland

Klassenfoto van de Openbare Lagere school van Beek door Atelier Dirksen ca. 1914

Schoolfoto II van de school van Beek door Atelier Dirksen circa 1914. Op de lei staat de tekst: Beek 14 Schoolfoto II. Het gebruik van de plaatsnaam Beek, duidt er op dat Loerbeekenaren zich gewoon Beekenaar voelen. Links meester Coos Leisink en juffrouw Anna Wevers, rechts meester H. Vermeulen.