Collectie Gelderland

Voorstel nieuwe statuten van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie van de Aartsdiocesane Roomskatholiek Boeren- en Tuindersbond. ca. 1975-2005

Voorstel nieuwe statuten van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie van de Aartsdiocesane Roomskatholiek Boeren- en Tuindersbond. Circa 1975-2005