Collectie Gelderland

Certificaat door de Raad voor Accreditatie te Utrecht uitgereikt aan BAT Manufacturing met accreditatienummer L 252 verleend op 18 februari 2010 voor de kwaliteit van het testlaboratorium

Certificaat door de Raad voor Accreditatie te Utrecht uitgereikt aan BAT Manufaturing met accreditatienummer L 252 verleend op 18 februari 2010 voor de kwaliteit van het testlaboratorium. Accreditatiecriteria NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. Hier hoort een gewaarmerkte bijlage bij. Voor het eerst uitgereikt op 18 februari 1998.