Collectie Gelderland

Kaart van papier 'Herinnering aan den Doop van Cornelis Hendrink Lubbers 11 april 1914.

Kaart van papier 'Herinnering aan den Doop van Cornelis Hendrink Lubbers 11 april 1914' uitgegeven door Bredée's Boekhandel en Uitgevers-maatschappij, J.M., Rotterdam en ingevuld en uitgereikt door dominee Wartenma, Zevenaar. In een kader onder de titel 'Herinnering aan den Doop' een geschreven naam, twee data en een plaatsnaam. Daaronder in twee kolommen een tekst.