Collectie Gelderland

Prent met een wintervoorstelling, uit 1930

Prent van twee kinderen die een grote sneeuwbal voortrollen. De voorstelling is geschilderd door B. Midderigh-Bokhorst.