Collectie Gelderland

Wan of handwan

Een ovale handwan of wan is een platte gevlochten mand, van twijgen, riet braamtakken en scheen versterkt met zeer dunne houtenlatten. Rondevorm met een afgeplatte zijde. Graankorrels en kaf worden er mee omhoog gegooid, zodat de wind het kaf wegblaast en de graankorrels terugvallen in de wan. Het wannen met een handwan is de oudste methode voor het scheiden van graankorrels en kaf. Later wordt dit gedeeltelijk gemechaniseerd gedaan met een wanmolen. Tegenwoordig wordt het schonen van graan, machinaal in dezelfde arbeidsgang met het oogsten gedaan door een maaidorser ook wel Combine genoemd.