Collectie Gelderland

Dorsstok of kromhout

Dorsstok of kromhout, voorloper van de vlegel die in de 19e eeuw is ontstaan. De stok werd gemaakt van een krom gegroeide boomtak. Taaie houtsoorten zoals appelhout, eiken of haagdoorn waren heel geschikt. De kromming was vereist om recht op de grond te kunnen slaan. Deze werd ook wel aangebracht door de tak boven een vuur te buigen. Het kromhout werd gebruikt voor het dorsen van koren. Nog lang werd hij gebruikt voor het dorsen van bonen. Men sloeg met het kromhout op een gevulde zak met gedroogde bonen om de bonen uit de doppen te krijgen. Na het dorsen wordt het graan in een handwan of wanmolen geschoond. De dorsvlegel en kromhout hebben in Bennekom folkloristische betekenis gekregen. Op de vlegelmarkt tijdens de jaarlijkse Vlegel dag wordt het vlegeldorsen gedemonstreerd. Hieruit is ook de wedstrijd Vlegelhangen voortgekomen. Het onderste deel van de vlegel wordt opgehangen Wie het langst, in tijd gemeten, vrij van de vloer aan de vlegel kan hangen is de winnaar.