Collectie Gelderland

Schoolboek "De nieuwe schrijfcursus" voor kweekscholen deel 2 door W. Hoogenboom en A.S. Moerman, uit 1947

Schoolboek "De nieuwe schrijfcursus" voor kweekscholen deel 2 door W. Hoogenboom en A.S. Moerman. Uitgever W.L.&J. Brusse Rotterdam. Vierde gewijzigde druk. De tekst is gedrukt in een bruine kleur.