Collectie Gelderland

Maisdipper, dibbelstok, dibbelaar of pootstok

De maisdipper, dibbelaar, dibbelstok of pootstok is een zaaimechanisme bestaande uit een smalle roodgeverfde lat met handgreep en daaraan een klein groen zaadreservoir met klepdeksel. Wanneer het ondereind in de grond wordt geduwd wordt door het metalen schuifmechaniek een afsluiter geopend in het zaadreservoir en vallen er enkele zaden uit, in de grond. Bij het omhoog tillen zorgt een metalen draadveer dat de afsluiter wordt gesloten. De dibbelaar werd gebruikt voor kleinschalige teelt van grofzadige produkten zoals mais en bonen. De zaaimethode wordt "dibbelen" genoemd en is een bijzondere wijze van "rijenzaai". De zaadkorrels worden niet verspreid, maar in groepjes in de rijen gelegd. De kiemplantjes komen dus ook in groepjes te staan waardoor in de rijen gemakkelijk kon worden geschoffeld.