Collectie Gelderland

Poeziealbum met gedichten en versjes geschreven in februari en maart 1932

Poëziealbum in klein schrift formaat met een groene omslag uit februari en maart 1932. Zo’n album had ook toen de betekenis van wat we een vrienden-album noemen. In dit album 21 teksten waarvan het eerste is geschreven door de eigenares met de naam Elsje van Engelenburg geboren in Ede. Het tweede van haar zus Wily. Ook toen was het voor schoolmeisjes belangrijk dat de schooljuf er in schreef, zo ook juffrouw van Vliet en juffrouw de Bruin. De anderen zijn geschreven door haar vriendinnen. Bij elke tekst is minsten één plaatje geplakt.