Collectie Gelderland

Getijdenboek "Getijdenboek in het Frans en Latijn" handschrift op perkament, kern omstreeks en bijgevoegde stukken omstreeks 1430 - 1475, Frankrijk

In deel 1: Een in het Frans geschreven kalender voor een Noord-Frans bisdom, getijden en gebeden met hymnen, deel 2: gebeden, deel 3: getijden en gebeden, deel 4: gebeden, deel 5: drie miniaturen in bonte kleuren binnen ornamentale randen. In Latijn en in het Frans geschreven in zwart gotiek minuskelschrift met rode en blauwe hoofdletters, enige andere miniaturen, en gouden en bontgekleurd decoratiewerk. In oorspronkelijke bruine contemporaine band, versiert met ingedrukte ornamenten randen.13 miniaturen, geschilderde initialen en kaders. 207 folia.