Collectie Gelderland

Beeldhouwwerk "Keizer Constantijn de Grote" marmer, door een onbekende Italiaanse(?) beeldhouwer, 19de eeuw(?)

Staande, ten voeten uit, in gedraaide houding: de heup naar links, het hoofd naar rechts, de linker arm opgeheven met iets erin, de rechter hand in de zijde aan de mantel, die de Keizer draagt over een Romeins harnas. Naast de rechter voet op de grond een gepluimde helm. Het geheel op een rond voetstuk. Aan de rugzijde onafgewerkt. Ontbreekt het voorwerp in de linkerhand.