Collectie Gelderland

Gebedenboek "Missaal" Zomerdeel; liturgisch gebruik van de Johannieters, in het Latijn, op perkament, door Johannes Horwer, 1469, Zürich

Boek bestaande uit 201 folia, geschreven in littera textualis. Bevat de kalender van de Johannieters. Onder de in rood geschreven feesten bevinden zich the patriarchen Abraham, Isaac en Jacob (6 oktober) en de Aanbieding van de relieken van Johannes de Doper (21 november). De kalender is later gewijzigd voor Augsburg. In zwart zijn de Augsburgse bisschoppen de Hl. Gratus (7 september) en de Hl. Jucundus (30 december) toegevoegd. Verder bevat het handschrift 1 bladgrote miniatuur op folium 70 verso, voorstellende de kruisiging met stichterportret en wapen, en 1 gehistorieerde initiaal met randversiering op folium 86 verso. Op verscheidene andere folia geschilderde initialen met randversiering, penwerk rode en blauwe initialen met penwerk in goud en bonte kleuren, gehistoriseerd of versierd met bladmotieven in de marge en drollerien in de marge. Op folium 96, gaatje waaromheen gezicht getekend. De tekst is geschreven in 2 kolommen van 29 regels of 9 regels met muziek. De band is van 16de-eeuws varkensleer, blindgestempeld. Bladspiegel 267 x 176 mm.