Collectie Gelderland

Beeldsnijwwerk "de Emmaüsgangers" gepolychromeerd eikenhout, 19e eeuw

Achter een gedekte tafel zit in het midden, frontaal, Christus, die het brood breekt. Aan weerskanten is in een hoge gotieke stoel een man gezeten, van ter zijde gezien. Beiden hebben de handen gevouwen. Achterzijde afgeplat. Gesneden uit twee stukken hout. Kleine resten van niet oorspronkelijke polychromie.