Collectie Gelderland

Foto "Wapentafel van de achter - overgrootouders van Frederik van den Bergh" door een onbekend fotograaf

Twee bladen, elk bevattende twee maal twee wapens in natuurlijke kleuren met helmen, helmtekens en helmkleden, t.w. links: Berg, Bentheim, Buren, Steinfurt, en rechts: Meurs, Cleef, Beieren, Veldenz, zijnde de achter-overgrootouders van Frederik van den Bergh.