Collectie Gelderland

Drieluik "Drieluik met heiligentaferelen met op het linkerluik de heilige Martinus" van eikenhout door een onbekende beeldhouwer in middeleeuwse stijl en uit verschillende fragmenten, 19de eeuw

Reliëf: drie wapens op gotieke traceringen in het midden een abten- of prelatenhoed, waarachter twee gekruiste kromstaven; aan weerskanten een wapen met een dubbel kruis en een met een tiara (Pabst?).Het geheel op onlogische wijze samengesteld uit fragmenten.