Collectie Gelderland

Beeldsnijwerk "Piëta" van eikenhout, 19de-eeuws in middeleeuwse stijl

Beeld van op een rots zittende Maria, gekleed in een lang gewaad met doek over het hoofd. Op haar schoot ligt de gestorven Christus met lendendoek, baard, lange haren en doornenkroon. De achterzijde van het gewaad van Maria is in plooien gesneden. De achterzijde is uitgehold. De neus is gerestaureerd.