Collectie Gelderland

Paneelschildering "Madonna met kind" op hout, Florentijnse school, 15de eeuw (?)

Maria is ten halve lijve afgebeeld, het kind zit op haar arm, drukt zijn wang tegen haar wang. De twee figuren vullen bijna het gehele beeldvlak, op de achtergrond is nog een glooiend landschap zichtbaar. Maria heeft haar ogen half neergeslagen en kijkt in de richting van het kind. Deze kijkt het beeld uit en houdt een goudvink in zijn hand. Paneel ingelijst.