Collectie Gelderland

Getijdenboek "Livrè d' Heures" handschrift op perkament, circa 1510, Utrecht

Boek, uit het bezit van Karel V, en mogelijk een geschenk van zijn leermeester, de monnik Adriaan Floris, de latere Paus Adrianus VI. Nederlands, met 1 gehistoriseerde initiaal, 21 geschilderde initialen, penwerk 'daggers'. In Contemporaine band met wapen (gekroonde dubbele adelaar), spreuk en monogram van Karel V. 119 folia.