Collectie Gelderland

Beslag "Kerkelijk beslag" metaal, middeleeuwen?

Een rechthoekig plaatje met een niet meer geheel leesbaar Grieks opschrift: daarboven ajour en dubbel kruis, geflankeerd door Constantijn de Grote en zijn moeder Helena, het geheel in een portaal met getorste zuilen, waarop een timpaan.