Collectie Gelderland

Boekfragment "Fragment van een antiphonarium, in het Latijn, met toegevoegde miniatuur" perkament, 14de eeuw, Italië(?). Toegevoegde miniatuur, 19de of 20ste eeuw

Fragment van een antiphonarium met toegevoegde miniatuur voorstellende de bewening van Christus.