Collectie Gelderland

Paneelschildering "Het offer van Jozef in de tempel" fragment van een groter schilderij op eikenhout door een Noord-Nederlandse schilder, tweede helft 16de eeuw

Een kale man houdt een duif vast. Naast en achter hem bevindt zich een vrouw.