Collectie Gelderland

Drieluik "De maagschap van de heilige Anna " op hout, door Hans Döring, 1515

Midden: Maria met Christus, links van haar Jozef, rechts Anna, met achter zich Joachim, Cleophas en Salomas. Linkervleugel: Maria Salome met Zebedeüs en haar zoontjes Jacobus Maior en Johannes de Evangelist Rechtervleugel: Maria Cleophas met Alpheus en haar zoontjes Jacobus Minor, Simon de Zeloot en Judas Thaddeus. Zwikken middenpaneel: Hercules en de Nemeïsche leeuw (links) en Hercules en de centaur Nessus (rechts) Zwik linkerpaneel: Hercules doodt de slang bij de rivier Sangarius Zwik rechterpaneel: fluitende satyr en slapende nimf Het geheel is in een lijst gevat.