Collectie Gelderland

Beeldsnijwerk "Heilige Anna te drieën" gepolychromeerd hout, 19e eeuw

Staande St.Anna ten voeten uit, frontaal, met groen beschilderd gewaad (met gouden en donkerblauwe verfsporen) en wit hoofddoek. Op haar rechterschoot, ondersteund door haar arm, zit Maria en op Maria's schoot zit het Christuskind, dat met zijn hand naar de druiventros in Anna's linkerhand reikt. Achterzijde afgeplat.