Collectie Gelderland

Getijdenboek "Horarium" handschrift op perkament, door Amphiss, circa 1450, Florence

Inhoud: Kalender, Maria getijden, zeven boetpsalmen, dodenvigilie, korte kruisgetijden, lange kruisgetijden, psalmengraduale. Latijn, in lettertype T. 13 bont gekleurde gehistoriseerde initialen, penwerk en kaders. Geschreven in zwart gotiek minuskelschrift met rode en blauwe hoofdletters, waarvan sommige eenvoudig geornamenteerd zijn en randversieringen. 256 fol. In 18de-eeuwse rood marokijnen band, de rug versierd met gouden ornamentstempels en groen titelstuk, benevens de gekroonde letters PR. 256 folia.