Collectie Gelderland

Boekfragment "blad van een Antiphonarium" handschrift op perkament, in het Latijn, met verluchtingen van de ʻMeester van handschrift B18ʼ ca. 1325, Bologna

Perkamenten blad, geschreven in littera textualis. Op rectozijde met penwerk een rode initiaal en een toegevoegde bladnummer 4. Dit gedeelte gaat over het Vigilie van het Feest van de Heilige Lucia. Op versozijde, over het Feest van de Heilige Lucia, een gehistorieerde initiaal D, waarin het martelaarschap van de Heilige Lucia is voorgesteld. de Heilige Lucia, wordt, vastgebonden aan een span ossen, naar een bordeel gesleept. Verder op versozijde een met brede bonte bladkrullen versierde randversiering en een toegevoegde bladnummer 5. Beide zijden bestaan uit 5 regels en muziek. Bladspiegel 435 x 290 mm.