Collectie Gelderland

Gebedenboek "Brevarium Windeshemense" incunabel op papier door Gerard Leeu, 1485 - 1490, Antwerpen

Papier, gedrukt in gothico-antiek minuskelschrift met met de hand gekleurde rode en rood-doorstreepte hoofdletters en eenvoudige met rood en groen geornamenteerde blauwe kapitalen. In 19de-eeuwse perkamenten band op karton: schutbladen 19de eeuw. 92 folie.