Collectie Gelderland

Boekfragmenten, fragmenten van een Lectionarium, op perkament, in het Latijn, eerste kwart 12de eeuw, Toscane

Een in twee stukken gesneden perkamenten fragment van een blad uit een Italiaans lectionarium. Geschreven in Karolingische minuskels. Het blad bevat 2 kolommen met 33 regels en een aantal regels ontbreken aan de bovenkant en daar waar het blad horizontaal in tweeén is gesneden. Op versozijde één grote met gevlochten banden en dergelijke motieven in bonte kleuren geschilderde initiaal J aan het begin van de Preek van Gregorius de Grote. De teksten omvatten een lezing van Genesis 19:1-19:35, de evangelielezing Mattheus 20:1 en de preek op Mattheus van Gregorius de Grote 20:1. Het blad is gebruikt als bindmateriaal. Tekstspiegel 275x230 mm.