Collectie Gelderland

Boekfragment "Twee bladen(aaneen) uit Vincentius Bello vacensis(van Beauvais),Speculum Historiale" handschrift op perkament, begin 14e eeuw, Nederland

Twee perkamenten bladen (aaneen), geschreven in zwart gotisch minuskelschrift met rode en blauwe hoofdletters.