Collectie Gelderland

Drieluik "Drieluik met in het midden de aanbidding van de drie koningen met links Jan Floreins, links de aanbidding van het kindje Jezus door Maria en Jozef en rechts de opdracht in de tempel" op koper, Kopie naar het drieluik voor Jan Floreins door Hans Memling (1430/1440-1494) in het Sint Jans Hospitaal in Brugge, 19de eeuw

De Aanbidding der drie Koningen. De oudste koning kust de voeten van Jezus. De tweede koning (links) is misschien Karel de Grote. Naast de negerkoning staat Jozef. Het koninklijk gevolg komt in de verte aanrijden. Door het raampje kijkt een nieuwsgierige man. Zowel midden als links zijn de os en de ezel afgebeeld. De opdrachtgever van dit drieluik staat achter een muurtje met een gebedenboek in zijn handen. Rechterpaneel, rechter neemt het kind van Maria aan. Linkerpaneel, geboorte van Christus.