Collectie Gelderland

Boek "Fasciculus temporum, Chronyk van seit werelds begin tot 1480" gedrukt op papier door Johann Veldenaer en door Werner Rolevinck geschreven, 1480, Utrecht

Wereldkroniek van Werner Rolevinck. Dit boek behandelt de Genesis, de Joodse koningen, Egypte Assirië, Perzië, Griekenland, de Romeinen, de Duitse keizers, de koningen van Frankrijk en Engeland en tenslotte de Nederlanden: Brabant, Utrecht, Vlaanderen, Holland, Gelre en Kleef.