Collectie Gelderland

Getijdenboek "Getijdenboek met later toegevoegde gebeden" handschrift op perkament, circa 1480, Doornik?

Inhoud: kalender, korte kruisgetijden, Mariamis, Mariagetijden, Mariaofficie, zeven boetpsalmen, litanie, dodenvigilie, gebeden tot Maria en Johannes de doper. Latijn met Middelnederlandse gebeden op schutbladen, in lettertype T (hoofdtekst) en C. Vijftien miniaturen met randversieringen van bonte bladeren, ranken en bloemen, geschilderde initialen, penwerk en kaders. In 19e-eeuwse blauw marokijnen band met gouden stempeldecoratie. 122 folia.