Collectie Gelderland

Gebedenboek "Breviarium sancti Hieronymus presbiteri super psalterium ad Sophronium" handschrift op perkament, circa 1130, Bourgondisch

Latijn, aanvangend op folium nul-verso, met op de rectozijde de brief, 64 regels, van priesterkoning Johannes van Abessinië geschreven ca. 1180 in gotische minuskel, aan keizer Manuel Comnenus. Verder geschreven in twee kolommen, met post-Karolingische minuskels in bister, met oranje geschilderde hoofdletters en tien met penwerk versierde initialen. In moderne donkerrode band, schutbladen nieuw. 141 folio.