Collectie Gelderland

Beeldsnijwerk "Pietà", gepolychromeerd lindehout, door een onbekende beeldhouwer, circa 1510 -1530, Schwaben (mogelijk Ulm)

Een treurende Maria, een mantel over het hoofd, is frontaal terneer gezeten, het naakte dode lichaam van haar zoon op schoot. Christus draagt de doornenkroon. Gepolychromeerd: het kleed van Maria is rood.