Collectie Gelderland

Paneelschildering "Gratia (de Genade) bij de bron des levens" op eikenhout door een onbekende meester, 17e eeuw

De Genade (Gratia) neergezeten reikt een naakt geknield figuur de kroon v.h. eeuwige leven en een palmtak; op haar schoot een opengeslagen boek waarop: Agnus occisus, Apocalypsis 6, terwijl het Lam Gods het met 7 zegels gesloten boek opent. Verderop Christus als de Fons Vitae (de levensbron) van waaruit oud en jong het water van het eeuwige leven schept. Ingelijst.